Наші переваги:

Центр бариатричної хірургії в Києві – сучасна медична установа, яка спеціалізується на лікуванні ожиріння і цукрового діабету 2 типу за допомогою хірургічних методів. Ми пропонуємо нашим пацієнтам наступні переваги:

Найновітніші технології

Використовуємо найновітніші технології і обладнання для проведення безпечних і ефективних операцій. Наша клініка оснащена лапароскопами, ендоскопами, ультразвуковими апаратами, а також системами моніторингу і реанімації.

Висококваліфікований персонал

Маємо висококваліфікований персонал, який складається з досвідчених хірургів-баріатрів, ендокринологів, дієтологів, анестезіологів. Наша команда надає індивідуальний підхід до кожного пацієнта і супроводжує його на всьому шляху до одужання.

Лiцензii i сертифiкати

Наша клiнiка має всi необхiднi лiцензii i сертифiкати для проведення барiатричної хiрургii. Ми також спiвпрацюємо з провiдними страховими компанiями i надаємо гнучкi умови оплати i кредитування.

Лікування цукрового діабету 2 типу за допомогою гастрошунтування

Цукровий діабет 2 типу – це хронічне захворювання, яке виникає через зниження чутливості тканин до інсуліну і порушення функцій бета-клітин підшлункової залози. Це призводить до підвищення рівня глюкози в крові, що може спричинити різні ускладнення, такі як серцево-судинні захворювання, пошкодження нирок, очей, нервової системи тощо. Традиційне лікування цукрового діабету 2 типу полягає в прийомі гіпоглікемічних препаратів, дотриманні низьковуглеводної дієти і підвищенні фізичної активності. Однак, не всі пацієнти можуть досягти адекватного контролю рівня глюкози за допомогою цих методів. У таких випадках може бути застосована метаболічна хірургія – хірургічне втручання, яке змінює анатомію травного тракту з метою вплинути на обмін речовин і гормональний статус організму.

Одним з видів метаболічної хірургії є гастрошунтування – операція, при якій велика частина шлунка виключається з процесу травлення, створюється маленький шлунок і до нього пришивається петля тонкої кишки. Це зменшує об’єм їжі, яку може спожити пацієнт, знижує виділення інсуліну і гормону голоду (греліну), а також сприяє збалансованому розподілу глюкози між тканинами. Гастрошунтування – ефективний метод лікування цукрового діабету 2 типу, оскільки воно може полегшити досягнення нормального рівня глюкози в крові без потреби в медикаментах або інсулінових ін’єкціях.

Шлункове шунтування: плюси та мінуси

Як і будь-яка хирургическая операция, гастрошунтування має свої переваги і недоліки. До плюсов гастрошунтування можна вiднести:

Високий процент ремiсiï цукрового дiабету 2 типу

За даними дослiджень, близько 80% пацiєнтiв, якi пройшли гастрошунтування, досягають нормалiзацiï глікемiï без медикаментозної терапiï протягом 1-2 рокiв пiсля операцiï.

Зниження маси тiла

Гастрошунтування сприяє суттєвому схудненню, що покращує якiсть життя. Крiм того, зменшення ваги знижує ризик ускладнень цукрового дiабету, таких як серцево-судиннi захворювання, артерiальна гiпертензiя, дислiпiдемiя тощо.

Покращення гормонального балансу

Гастрошунтування впливає на секрецiю ряду гормонiв, які регулюють обмін речовин, апетит і настрій. Зокрема, зменшується виділення греліну – гормону голоду, який стимулює апетит і споживання їжі. Також збільшується вироблення гормонів інкретинів та глюкагону. Це сприяє покращенню контролю глікемії і профілактиці ускладнень цукрового діабету.

Лікар хірург

Наші відгуки

Історії та відгуки наших пацієнтів

Всі відгуки

Наші спеціалісти


Трепет Сергій Олегович

Лікар хірург вищої категорії. Кандидат медичних наук. Стаж роботи – 40 років.

Міжнародні сертифікати:
✔MGB Bronze Certification Course 2018,
✔Operations kurs Master Class
✔Bariatrische Ghirurgie 2018, 2019

Наші сертифікати


Наше відділення


Online консультація 24/7

Часто запитують


Операція шлункового шунтування може бути застосоване для пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) більше 35 кг/ при наявності серйозних ускладнень цукрового діабету, таких як, неалкогольна жирова хвороба печінки, гіпертонія, нічні апное, серцево-судинні захворювання тощо. Також необхідною умовою є відсутність протипоказань до хірургічного втручання, таких як гострі запальні процеси в органах черевної порожнини, пухлини, порушення згортання крові тощо.

Операція гастрошунтування зазвичай виконується за допомогою лапароскопічного методу – через маленькі проколи в черевній стінці. Тривалість операції становить близько 1-2 годин. Перебування в лікарні після операції залежить від стану пацієнта і може складати від 2 до 7 днів. Повне відновлення після гастрошунтування може зайняти від 4 до 6 тижнів. Протягом цього часу необхiдно дотримуватися рекомендацій лікаря щодо харчування, фізичної активності і прийому медикаментозних препаратів.

Гастрошунтування може суттєво покращити якiсть життя пацiєнтiв з цукровим дiабетом 2 типу, оскiльки воно допомагає досягти нормального рiвня глюкози в кровi без потреби в медикаментах або iнсулiнових iн’єкцiях. Також гастрошунтування сприяє схудненню, що полiпшує самооцiнку i психологiчний стан пацiєнтiв. Крiм того, гастрошунтування знижує ризик ускладнень цукрового дiабету, таких як серцево-судиннi захворювання, пошкодження нирок, очей, нервової системи тощо.

Альтернативою шлункового шунтування при цукровому дiабету 2 типу можуть бути iншi види метаболiчної хiрургiї, такi як гастроплiкацiя, манжетна резекцiя шлунка, бандажування шлунка, билio-панкреатичне шунтування тощо. Вибiр методу залежить вiд iндивiдуальних особливостей пацiєнта, наявностi супутнiх захворювань, очiкуваного ефекту i можливих ускладнень. Для визначення оптимального методу метаболiчної хiрургiї необхiдна консультацiя з квалiфiкованим хiрургом-барiатром. Також альтернативою гастрошунтуванню може бути консервативне лiкування цукрового дiабету 2 типу за допомогою гiпоглiкемiчних препаратiв, дiєти i фiзичної активностi. Однак, цей метод може бути неефективним для пацiєнтiв з високим рiвнем глюкози в кровi i важкою ожирiнню.